Únor 2009

Pridala som novú rubriku ...

25. února 2009 v 23:32 | mokinka |  Bleskovky

... MY A MÉDIÁ ...


Pridala som foto ...

25. února 2009 v 23:31 | mokinka |  Bleskovky
... do galérie HRÁME SA

Zápis do MŠ na šk. rok 2009/2010

25. února 2009 v 22:17 | mokinka |  My a médiá
Vo februári 2009 uverejnili v Senčanovi tento článok. Ako to však naozaj bude v budúcom šk. roku, vie asi len Ten, čo sa na nás z výšky díva a p. riaditeľka, ktorá len možno tuší ...
Mestské noviny Senčan nájdete aj na webovej stránke www.senec.sk

Koledníci

25. února 2009 v 22:07 | mokinka |  My a médiá
Prinášam Vám niečo z "archívu". Síce už máme po Vianociach a blíži sa Veľká noc, pohrabala som sa v starších číslach Senčana a našla som zopár článkov, ktoré sa týkajú našej MŠ. V januárových mestských novinách uverejnili článoček p. učiteľky Pavlínky Novákovej aj s milou fotografiou detí zo staršej strednej triedy, ktoré si spolu s p. učiteľkami Pavlínkou Novákovou a Magduškou Reingráberovou pripravili pekný program "Koledníci", ktorý upútal návštevníkov Vianočných trhov na našej MŠ.
Mestské noviny Senčan môžte nájsť aj na webových stránkach www.senec.sk

Karneval v Senecku

25. února 2009 v 10:12 | mokinka |  My a médiá
Niekedy sa stane, že do našej škôlky zavítajú ľudia z médií, najčastejšie zo Senčana alebo Senecka. Niekedy sa stane, že sa aj naša trieda v Senecku alebo v Senčanovi objaví. A tento krát to tiež nebolo inak. Pozrieť sa na náš karneval prišla pani Zorka Kováčová zo Senecka a urobila pár krásnych fotiek, ktoré ste mohli v Senecku vidieť. Ja som si dovolila túto stranu zo spomínaných inzertných novín naskenovať a vložiť na našu stránku. Nájdete si aj nás na obrázkoch: Lienka - Vanesska Ferencová, cowboy - Slávko Tvrdý a vojačka - mokinka (Silvia Mokošová).

Okruh: Kultúra (9. týždeň)

24. února 2009 v 19:17 | mokinka |  Rozvrh hodín
Báseň: Sýkorky
Pieseň: Bude zima bude mráz ... ; Fašiangy, Turíce ...
PH: Ide vĺčik okolo

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Reakcie na zmenu tempa hudby
Výkonový štandard: Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudoného sprievodu
Kompetencie: Používa v činnosti všetky zmysly

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1. Časové vzťahy
2. Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy
Výkonový štandatd: 1. Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, mesiaca a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
2. Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane dodržiavania ľudových tradícií (karneval)
KOmpetencie: 1. Objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami
2. Plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Rôznorodosť hier
2. Hudobná tvorivosť
3. Plošné a priestorové stvárňovanie
Výkonový štandard: 1. Chápať rôznorodosť hier
2. Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami
3. Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
Kompetencie: 1. Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno - vzdelávaciu činnosť
2. Prejavuje grafomotorickú gramotnosť

Zabavte sa spolu!

24. února 2009 v 9:36 | mokinka |  Z múdrych kníh
Pri listovaní rôznych kníh a brožúr som narazila na recepty, podľa ktorých si môžete s deťmi vytvoriť modelovaciu hmotu, z ktorej čo vytvoríte, vydrží. Ako? čitajte ďalej! :-)

Cukrové cesto

šálka vody
dve šálky cukru
tri šálky múky
(keď sa stane, že dieťatko neodolá a ochutná, nemusíte sa báť žiadnych zdravotných ťažkostí)
- všetko dobre vymiesime a modelujeme podľa vlastnej fantázie. Vymodelované predmety pečieme hodinu pri 175 stupňochSlané cesto

4 šálky múky
šálka soli
1 1/2 šálky vody
- vymiesime a ak je cesto príliš tuhé, pridáme trochu vody alebo lepidla na tapety (to lepidlo ja osobne neodporúčam, keby náhodou dieťatko dostalo hlad ... ). Vymodelované predmety pečieme pri 175 stupňoch podá potreby.


Cesto zo škrobovej múčky

1 diel škrobovej múčky
2 diely jedlej soli
1 diel vody
trochu stolového oleja
- prísady zmiešame a varíme pri nízskej teplote, až kým hmota nezhustne. Potom pridáme niekoľko kvapiek oleja, aby sa cesto nevysušilo. Keď cesto vychladne, modelujeme. Vymodelované predmety necháme 2 dni schnúť na vzduchu alebo pečieme hodinu v rúre na 175 stupňov.

Poznámka: Rôzne výrobky z uvedených i podobných materiálov nájdete na stránke www. artmama.sk v sekcii Čarujeme z cesta.

PRAJEM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU!!!

:-)


Fotenie

24. února 2009 v 9:22 | mokinka |  Oznamy
Oznamujeme rodičom, že dňa 25. 02. 2009 od 8:00 hod. sa budú deti fotiť v materskej škole. Rodičia si môžu prezrieť fotky a podľa vlastného uváženia zaplatiť alebo nie. (Príde ten pán fotograf, čo nás minulý rok fotil na tej retro trojkolke)

Ohruh: Príroda (8. týždeň)

21. února 2009 v 14:35 | mokinka |  Rozvrh hodín
Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1. Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou...)
2. Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť
Výkonový štandard: 1. Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti
2. Prejaviť zručnosť a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom rôznych pracovných a výtvarných techník
Kompetencie: 1. Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách
2. Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1. Rastlinná a živočíšna ríša
2. Počasie
3. Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel
Výkonový štandard: 1. Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou
2. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
3. Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarné, hudobné, dramatické, hudobno - dramatické) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov, divadla
Kompetencie: 1. Objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami
2. Pozoruje, skúma, experimentuje

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový šandard: Krásy prírody
Výkonový štandard: Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnoť v každom ročnom období
Kompetencie: Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

Deň "D"

14. února 2009 v 18:19 | mokinka |  Čo sa stalo, prihodilo...
12. 2. 2009 deň "D". V tento deň na deti okrem karnevalu čakalo v predpoludňajších hodinách i bábkové divadielko od uja a tety Stražanových. Po divadielku sa deti naobedovali a pani učiteľky od nich chceli, aby si chvíľku odpočinuli :-) , ale nedalo sa. Deti sa tak veľmi na ten karneval tešili, že len máloktoré zažmúrilo očká a dokázalo sa natoľko uvoľniť, že zaspinkalo. Väčšina detí sa len mrvila a pýtala sa pani učieľky, kedy už budú vstávať... To boli preteky, keď pani učiteľka povedala, že sa môžu ísť pomaličky vycikať a šup do masiek! Na stoloch v triede už mali deti prichystaný olovrant - šišky, ktoré nám pripravili tety kuchárky, a plno ďalších dobrôt od mamičiek. Začalo sa teda hostinou, pokračovalo sa obľúbenými pohybovými hrami a pokračovalo sa v divokých tanečných rytmoch, až kým si pre deti neprišli rodičia.
Fotografie si môžte prezrieť v galérii vo fotoalbume Karneval.

Okruh: Ľuida (7. týždeň)

11. února 2009 v 18:45 | mokinka
Téma: Karneval
Báseň: Obyčajná ceruzka
Rozprávka: O rukavičke
PH: Išla sova na tanec

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: Súlad pohybu, hudby a textu hry
Výkonový štandard: Hudobno - dramaticky stvárniť textovú časť hry
Kompetencie: Prejavuje tužbu a ochtu pohybovať sa

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie
2; Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch
3; Rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik)
4; Počúvanie s porozumením
Výkonový štandard: 1; Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti
2; Uplatniť na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch
3; Poznať, rozlíšiť, pridať, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary
4; Počúvať s porozumením
Kompetencie: 1; Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno - vzedávaciu činnosť
2; Porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, ...
3. Počúva aktívne s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: Rozmanitosť ľudských vlastností
Výkonový štandard: Hodnotiť a rozlíšiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
Kompetencie: Hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch

Okruh: Ja som (6. týždeň)

10. února 2009 v 0:45 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: Poznáš svoje telo?
Rozprávka: Čítanie na pokračovanie Dubkáčik a Budkáčik (Jozef Cíger Hronský)
PH: Hlava, ramená, kolená ...

Oblasť: Percepčno - motorická
Obsahový štandard: 1; Rovnováha
2; Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie, chytanie)
3; Technická tvorivosť
Výkonový štandard: 1; Vedieť udržať rovnováhu
2; Ovládať základné lokomočné pohyby
3; Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a predlohy
Kompetencie: 1; Ovláda základné lokomočné pohyby
2; Používa v činnosti všetky zmysly

Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Umelecké stvárnenie ľudskej postavy
2; Možnosti poškodenia zdravia
Výkonový štandard: 1; Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych výrazových umeleckých prostriedkov
2; Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičami, neznámimi prírodninami
Kompetencie: Hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch

Oblasť: Sociálno - emocionálna
Obsahový štandard: 1; Základné pravidlá kultúrneho správania
2; Tvorivosť v rečovom prejave
Výkonový štandard: 1; Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel
2; Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať rýmy
Kompetencie: Volí primeraný kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu

Povedali vo februári ...

10. února 2009 v 0:31 | mokinka |  Perly múdrosti
Slávko Tvrdý
16. 2. 2009 - "Pani učitelka, ja som povedal PAŤO HRITZOVI, že INDIOT sa nesmie hovoriť. Že no-no-no som mu povedal ..." (Paťovi Hritzovi; idiot)
23. 2. 2009 - Slávko: "pani učitelka, ja mam doma nove dvd-cka, tato mi priniesol z roboty ČELDY NINDŽA"
p. učiteľka: "Želvy Nindža?"
Slávko: "Nie. ČERNY NINDŽA"
p. učiteľka: "Čierny Nindža?"
Slávko: "No, tam sú take zelené korytnačky"
p. učiteľka: "VeĎ hovorím, želvy nindža. Želvy sa povedia po slovensky korytnačky"
Slávko: "Dobre, pani učiteľka. Dobre!"
- rozprávali sa o rozprávky ŽELVY NINJA (Ninja korytnačky)

Michaelko Bernát
4. 2. 2009 - "pani, ucitelta, my pojdeme do DINAPALTU a tam sú ZOMLETÍ dinosauli"
24. 2. 2009 - "Pani učitelta, ja som sa lozhodol, že ulobím zo škôlky školu"

Mirko Bučan
4. 2. 2009 - "Pani učitelka, ja mám doma teké PANDIENE TEDETKA" (spidermanové cédéčka)
"Ja mám doma taký FAČÁK" (spacák)