Srpen 2008

Okruh: KULTÚRA (39. týždeň)

29. srpna 2008 v 13:01 | mokinka |  Rozvrh hodín
Téma: U nás doma
Báseň: Jana Belašicová - Hladný ježko; Rok
Pieseň: Bolo raz jabĺčko krásne
Rozprávka: Čo si hračky rozprávali
PH: Oli, oli Janko
Oblasť: Percepčno - motoricá
Obsahový štandard: Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu
Výkonový štandard: Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi a behu
Realizácia: RC, EA
Kompetencie: Ovládať základné pohyby
Oblasť: Kognitívna
Obsahový štandard: 1; Hračky a predmety
2; Časové vzťahy
Výkonový štandard: 1; Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
2; Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
Realizácia: RH, RC, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Riešiť jednoduché problémové úlohy
Oblasť: Sociálno - emocionála
Obsahový štandard: 1; Emocionalita v hre
2; Rytmizácia riekaniek a piesní
Výkonový štandard: 1; Prejavovať radosť z hry
2; Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na telo alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára
Realizácia: RH, EA, PV, ZČ
Kompetencie: Správať sa empaticky k svojmu okoliu

Kto je v triede?

29. srpna 2008 v 12:25 | mokinka |  Vitajte! Predstavujeme sa:
P.učiteľky:
Mgr. Jarmila Miartušová
Silvia Mokošová
Deťúrence:
- veková skupina: 3 - 4 roky
1. Bakus Martinko
2. Ferencová Vanesska
3. Bernát Michaelko
4. Bokrošová Nikolka
5. Bučan Mirko
6. Cingel Martinko
7. Drinková Hanka
8. Goč Maťko
9. Griačová Ninka
10. Holzmannová Vanduška
11. Horváthová Barborka
12. Hritz Paťko
13. Kollerová Vaneska
14. Kováčik Stanko
15. Kukhericová Natálka
16. Kurucz Mário
17. Lašaková Nikoletka
18. Nemeček Robko
19. Némethová Eliška
20. Petruch Adamko
21. Soós Jakubko
22. Šlosárová Karolínka
23. Topor Romanko
24. Tvrdý Slávko
A nesmieme zabudnúť ani na našu TETU ANDREJKU (prevádzková pracovníčka Andrejka Tatranská), ktorá sa stará o poriadok v našej triede, obriadi detičky, keď sa im stane "nehoda" , ale i postráži, keď napr. p. učiteľku "volá príroda" a pod. ...

Vitajte!

28. srpna 2008 v 19:30 | mokinka |  Vitajte! Predstavujeme sa:
Milí naši rodičia, priatelia a v neposlednom rade naše deťúrence!
Srdečne Vás všetkých vítame na stránke jednej škôlkarskej triedy. Väčšina z nás sa už dôverne pozná, no vítaní sú na tejto stránke aj tí, ktorí sa chcú s nami zoznámiť...
A ešte dôležité info: Na tomto blogu nájdete týždenné plány výchovno-vzdelávecej činnosti - čo sa deti učia - "Rozvrh hodín" (doplňované týždenne), zaujímavé foto detí a ich perly múdrosti (doplňované priebežne), rôzne info o aktivitách, novinkách v našej MŠ ale i oznamy (doplňované podľa potreby) a všeličo iné, o čom sa s Vami budeme chcieť podeliť...